Privacybeleid

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.street-stuff.com bezoekt.

1. Beheer
De website www.street-stuff.com staat onder beheer van STREET-STUFF!.
De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.street-stuff.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem.
De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b STREET-STUFF! zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
3. Cookies
3a STREET-STUFF! maakt gebruik van functionele cookies bijvoorbeeld voor de inhoud van het winkelwagentje.
Er wordt geen gebruik gemaakt van trackingscookies.
3b Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij STREET-STUFF!
De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
Street-Stuff is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Street-Stuff

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

STREET-STUFF! kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan STREET-STUFF! denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan STREET-STUFF! zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan STREET-STUFF! verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
STREET-STUFF! kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door STREET-STUFF! voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.